Van adóvonzata a befektetési aranynak?

Ha magánszemély az aranyrúd eladója, akkor az érvényes SZJA szabályok szerint jövedelemadó terheli az arany eladásból származó nyereséget. Nagyon fontos, hogy egyértelmű és eredeti bizonylatokkal rendelkezzünk arról, hogy a befektetési aranyat mikor, kitől és milyen árfolyamon szereztük be, illetve értékesítettük. Az adóbevallás elkészítése során és esetleges adóellenőrzés esetén ezeket a papírokat kell használnunk.

Amennyiben a befektetési arany vásárlásról nem rendelkezünk bizonylattal, akkor a törvény szerint ingóság eladásakor az eladási ár 25%-a a feltételezett nyereség.

Kedvezmény, hogy az SZJA törvény 58. § (7) bekezdése szerint: “Nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának a 32 ezer forintot meg nem haladó részét.” Új szabály 2012-ben az 58. § (9) bekezdése szerint: “Nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházásából, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot.”

Ha vállalkozás keretében vásárolunk és értékesítünk befektetési arany érmét vagy aranyrudat, akkor egyszerűen az áruvásárlás és értékesítés könyvelési szabályait kell alkalmazni. A befektetési arany termékek (aranyrúd és arany érme) adás-vétele során a termék különleges jellegére tekintettel 0% ÁFA is alkalmazható.