A pályázat adatai:

  • a kedvezményezett neve: Exclusive Change Kft., Exclusive Best Change Kft., Exclusive East Change Kft., Exclusive Pannon Change Kft., United 4 M&M Exclusive Tours Kft.
  • a projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása az Exclusive cégcsoportnál
  • a szerződött támogatás összege: 99 756 085
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.04.
  • projekt azonosító száma: GINOP-6.1.5-17-2018-00157

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság Központi Költségvetése támogatásával valósult meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

Tekintettel arra, hogy cégünk hírnevét munkatársaink szakmai tudása és az általuk nyújtott szolgáltatások minősége alapozza meg, nagy hangsúlyt fektetünk szakmai képzésükre. Szervezetünk területi széttagoltsága miatt fontosnak tartjuk, hogy a képzések által egy egységes ügyfélközpontú attitűd váljon a mindennapokban elterjedté cégcsoportunknál.

Alapvető célunk tevékenységünk minőségének hosszú távú fejlesztése. Munkatársainknak megvan az igénye a folyamatos fejlődésre, ami saját szakmai, emberi értékük, tudásuk elmélyüléséhez is hozzájárul, illetve olyan értéket teremt cégünk tevékenységében, ami biztosítja hosszútávú dinamikus fejlődésünket. A projekt célcsoportját társaságunk alkalmazottai adják, akik a képzések révén többlettudáshoz jutnak.

A pályázat megvalósításával képesség és kompetenciafejlesztésre adódik lehetőségünk.
Jelen projektben megvalósuló képzéseken megszerzett tudás a napi folyamatokban és a későbbi sikeres projektekben realizálódik.

A projektidőszak alatt megvalósuló képzések alátámasztják azt a törekvésünket, miszerint a szervezet napi folyamatait digitálisan le tudjuk képezni a mindennapok szintjén is. Ezzel valós idejű adatokat továbbíthatunk a döntéshozóknak – akik sok esetben szervezetünk esetében Budapesten végzik munkájukat. Ezzel nagyon nagy mértékben segítjük a szervezet fejlődését és munkafolyamataink, döntési mechanizmusaink, valamint a napi kontroll felgyorsítását, hatékonyabbá tételét, ezzel szervezetünk korszerűbbé, könnyebben nyomon követhetővé válik.

A hálózatba kapcsolódás növekvő mértéke miatt a csoportmunka jelentősége is egyre nagyobb lesz. Sok operatív és adminisztratív tevékenység is (pl. számlázás) automatikusan „a digitalizált világ” keretein belül történik. Ennek fejlesztésére iktattuk be az általános informatikai képzést, amivel a dolgozók informatikai tudását az eszközök mindennapi, rutinos használatára oktatják és teszik az informatikai eszközök használatát készség szintűvé.
A képzés fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.

A pályázat a minimális mértékű hátrányos helyzetben lévő munkavállalók képzésbe vonását is lehetővé teszi, a képzésben tartást motivációs rendszer segítségével biztosítjuk.
Az Európai Unió és a hazai társadalom nagyon fontos elvárása az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód elveinek betartása és betartatása. Mi magunk is ezeket az elveket követjük. Külső, a bevonás pillanatában nem foglalkoztatott személyeket min. 10%-ig vonunk be. A képzésbe bevonás lehetőséget nyújt egy előképzettségre és a későbbi munkavégzéshez alap ismeretség kialakítására.

Működésünk hatékonyságának fokozását célozzák meg a munkafolyamataink fejlesztése, digitális írástudás képzés, a hatékony együttműködés és munkaszervezés, valamint a kommunikációs tréning.
Szakmailag pénzügyi szolgáltatás közvetítőink számát szeretnénk növelni.